С грижа за бъдещето!

Заповеди

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 30-31.07.2016г. на територията на ТП ДГС Земен На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 30-31.07.2016г. на територията на ТП ДГС Земен ЗАПОВЕД