С грижа за бъдещето!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Земен

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24228.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33543.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022