С грижа за бъдещето!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Земен

Обект: 2233с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7319.00 Първа: 18.04.2022
Втора: 18.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9981.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10045.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4845.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9367.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12726.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2681.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15601.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14470.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9916.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10175.00 Първа: 14.04.2022
Втора: 14.04.2022

ДГС Земен

Обект: 2220с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5078.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Земен

Обект: 2219с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4043.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Земен

Обект: 2218с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3045.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС Земен

Обект: 2217с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1622.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2216с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2505.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2215с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2047.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2214с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5239.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2213с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1958.00 Първа: 23.02.2022
Втора: 23.02.2022

ДГС Земен

Обект: 2212с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 16629.00 Първа: 31.01.2022
Втора: 31.01.2022